Onderwijs

Online onderwijs vereist strategische aanpak

Recente trends zoals MOOCs hebben ontwikkelingen rond online onderwijs versneld. Universiteiten kunnen daarvan profiteren, maar ze dienen wel strategische keuzes te maken. Dat stelt LERU, de League of European Research Universities, in een advies. Vice-rector Simone Buitendijk is co-auteur.