Minors op alfabet

Hieronder vind je een lijst van het minoraanbod 2016-2017. Je vindt meer informatie over al deze minoren in de e-Studiegids. LET OP: Nog niet alle minoren hebben de informatie voor het nieuwe studiejaar al aangeleverd voor de e-Studiegids. Deze volgt z.s.m. Je kunt je inschrijven voor een minor 2016-2017 van 1 mei tot 1 augustus 2016.        

  
E  = Engelstalig 
i   = ingangseis
a  = afwijkende inschrijvingstermijn
m = maximum aantal inschrijvingen

 • Advanced Life Science & Technology   E  m47
 • American Studies   E  m25
 • Bedrijfswetenschappen  m150
 • Bestuurskunde: openbaar bestuur, beleid en management   E/NL  m20 
 • Biodiversity and Natural Environment  E  a  m23
 • Boek, boekhandel en uitgeverij  m20
 • Brain and Cognition  a  m40  (interdisciplinaire minor, selectie op basis van motivatie en evenredige studentenmix)
 • Chinese economy and society   E  m60  
 • Constructing the human past  E m15 
 • Criminologie m60  NIEUW
 • Cultural Memory of War and Conflict   E  50   
 • Culture and Society in Morocco  E  NIEUW
 • Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie  m17
 • Data Science  NL/ENG  m20
 • De middeleeuwen en vroegmoderne tijd  m50   
 • De oudheid voor iedereen  m25
 • Disease, Signalling and Drug Targets  E  a  m27 
 • Dutch Studies  E  m40
 • Dynamiek van groepen en besluitvorming  m17
 • Economie en beleid  NL/ENG   m50
 • Educatieve minor  a  m (zie onderaan de pagina voor details en bijzonderheden)  
 • Ethiek, politiek en cultuur: filosofie van het menselijk handelen  m45 
 • European Union Studies  E  m100
 • Game Studies and Cultural Analysis  E m45
 • Gender and Sexuality in Society and Culture  E m50  
 • Global Affairs E m120
 • Human Evolution (interdisciplinaire minor)  E  a  m23
 • Innovation, Co-Creation and Global Impact (interdsiciplinaire minor)  E m70 
 • Internationaal and intercultureel management  m60
 • Internetrecht   NL/ENG    m30
 • Islam: Religion and Society  E  m50       
 • Journalistiek en nieuwe media  m110
 • Kindermishandeling en verwaarlozing   m100  (interdisciplinaire minor)
 • Latijns-Amerikastudies (Spaans/Portugees)  NL/E  m50  
 • Law, Culture and Development    NL/ENG  m35
 • Mind and Brain  m17
 • Modern Drug Discovery  E  a  m20
 • Molecular Biotechnology   E  a  m20
 • Museums, Heritage and Collections  E m50
 • Ontwikkeling van baby tot jong-volwassene  m17
 • Pedagogische wetenschappen, een introductie  m25
 • Politiek: conflict en consensus  m17
 • Psychologie van gezondheid en ziekte m17
 • Psychology: a comprehensive introduction  E  m17   NIEUW 
 • Public Administration: Multi-Level Governance   E   m20  NIEUW
 • Quantitative Biology  E  m11   NIEUW
 • Religion in Changing World   E  m60
 • Responsible Innovation (interdisciplinaire minor - LEI/TUD/EUR)  E  m20 voor Leiden - link gaat naar de TUD-website 
 • Science and Research-Based Business   E  m22   Selectie op basis van motivatie en evenredige studentenmix
 • Science and Technology in Society   E  m40
 • Security, Safety and Justice (interdisciplinaire minor - LEI/TUD)  E  m45
 • Sustainable Development  E  m47  (interdisciplinaire minor)
 • Taalwetenschap: Taal en communicatie  m30
 • Theater en film  m65
 • Tweedetaalverwerving  m40
 • Vertalen Engels-Nederlands   m60
Educatieve minor, bijzonderheden:
 • De educatieve minoren kennen twee instroommomenten. Hiervoor geldt een vroege deadline voor inschrijving aangezien tijdig stage-afspraken met middelbare scholen moeten worden gemaakt: voor het eerste semester is de deadline voor inschrijving 1 april, voor het tweede semester is dat 1 november.
 • Voor sommige schoolvakken zijn maar een beperkt aantal stageplaatsen beschikbaar. Het ICLON regel de stageplaatsen. Toelating tot de educatieve minor gebeurt op basis van volgorde van aanmelding
 • Voor toelating is een verklaring van de studiecoördinator nodig, waarin staat dat alle eerste- en tweedejaarsvakken met succes zijn afgerond, of dat dit naar verwachting zal gebeuren vóór de start van de Educatieve minor.
 • Als je de educatieve minor in blokmodel volgt moet je hiervoor de hele week reserveren; als je de minor in lintmodel volgt, moet je de maandagen en minimaal twee dagdelen in de week reserveren.
 • Als je de minor haalt, heb je met het behalen van je bachelordiploma de bevoegdheid tot lesgeven in het betreffende schoolvak in (ten hoogste) de onderbouw van havo en vwo, en VMBO-t. Voor een volledige lesbevoegdheid moet je (ook) de educatieve master halen.

Laatst Gewijzigd: 04-05-2016