HOVO

Pittig studeren zonder tentamens. Colleges voor iedereen met meer dan vijftig jaar levenservaring.

Wat is HOVO?

Het HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen) stelt zich ten doel hoger onderwijs te ontwikkelen en aan te bieden voor 50-plussers. De HOVO-studenten volgen HOVO voor hun plezier, voor hun persoonlijke ontwikkeling en om bij te blijven en de hersenen te trainen. HOVO is onderwijs op academisch niveau, zowel inleidende colleges op propedeutisch niveau als colleges waarin dieper wordt ingegaan op een kleiner thema binnen een vakgebied. Aan de Universiteit Leiden ligt de nadruk bij de tweede variant, omdat deze interessant kan zijn voor iedereen. Zowel voor wie al verder thuis zijn in een vakgebied, als voor wie voor het eerst met het vakgebied kennismaken. Bovendien worden algemene inleidingen in een vakgebied veelal aangeboden als aanschuifonderwijs.

Op YouTube kunt u even meekijken met een van de HOVO-studenten.
Een lezing ter afsluiting van collegejaar 2015-2016 door prof. dr. Willem van der Does. 
Een uitzending van RTL over de redenen waarom mensen dit type onderwijs volgen.

Bezoekadres bureau HOVO

Het bureau HOVO is gehuisvest in het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden.
Gewoonlijk is de staf aanwezig van maandag t/m donderdag tussen 10 en 13 uur. Als u alleen 's middags langs kunt komen is het aan te raden even van te voren te bellen om te zien of er iemand is om u te ontvangen.
Het telefoonnummer is 071-5277299.


Bureau en medewerkers van HOVO

Het bureau van HOVO draagt zorg voor de administratie van deelnemers van HOVO en een deel van de financiële administratie. De medewerkers coördineren het programma van cursussen en stellen het cursusmateriaal en de studiegids samen.  

  • drs. Yvonne Leunissen, samenstelling studiemateriaal
  • drs. Camilla Teske, samenstelling studiemateriaal
  • Annette Lips, financiële en deelnemersadministratie
  • Marianne de Mooij, projecten
  • drs. Laetitia Smit (hoofd van dienst), programmacoördinatie


Commissie van HOVO

Het College van Bestuur benoemt de commissie van het HOVO. De belangrijkste taak van de commissie is de vaststelling van het collegeprogramma en de bewaking van de kwaliteit ervan. De commissie is samengesteld uit een brede vertegen­woor­diging van de (oud-)docenten van de ver­schillende facultei­ten en enkele leden die de contacten onderhouden met de cursisten.

Leden van de commissie in 2015: dr. G. Wolters, prof. dr. ir. J.A.M. Bleeker, prof. prof. dr. E.P. Bos (voorzitter), prof. dr. W.L. Idema, dr. E. van der Meijden, mw. drs. J.M.H. van der Tak-Aschoff, prof. dr. R. Tijdeman, prof. dr. R.P. de Vries.

HOVO-Nederland en andere HOVO-instellingen

De HOVO-instellingen in Nederland hebben zich verenigd in HOVO Nederland. Doel van deze vereniging is de bevordering van hoger onderwijs aan 50-plussers. Alle instellingen van hoger onderwijs kunnen HOVO aanbieden.  

Secretariaat HOVO Nederland
postbus 1061
2302 BB Leiden
hovo@hovonederland.nl
www.hovonederland.nl  


Laatst Gewijzigd: 14-02-2017