Veelgestelde vragen

Over vereiste kennis, zelfstudie, gebruik van bibliotheek e.d.

Welke eisen stelt het HOVO aan de kennis en vaardigheden van deelnemers?

Voor vrijwel alle colleges geldt dat de docent ervan uitgaat dat u naast de college-uren enige uren zelfstandig studeert. Bij de keuze van dit studiemateriaal streeft HOVO ernaar de teksten niet veel ingewikkelder te laten zijn dan artikelen in de wetenschapsbijlage van een goed landelijk dagblad. In veel vakgebieden is het onvermijdelijk dat er gebruik wordt gemaakt van teksten in het Engels. Voor zover dit bij het verschijnen van de studiegids al kan worden voorzien, staat dat in de cursusbeschrijvingen erbij vermeld. Dat geldt ook voor andere kennis of vaardigheden die u nodig heeft om de cursus te kunnen volgen zoals muzieknoten kunnen lezen, bekendheid met enige wiskunde op VWO-niveau e.d.


Zijn er aanpassingen voor wie slecht hoort, slecht ter been is e.d.?

Zalen met over de 100 zitplaatsen zijn voorzien van een ringleiding, maar lang niet alle locaties waar het HOVO gebruik van maakt, zijn voorzien van ringleiding of geluidsversterking. Wanneer u behoefte heeft aan dergelijke voorzieningen of anderszins door uw gezondheid speciale eisen stelt aan de voorzieningen van de onderwijslocatie, raden wij u aan contact op te nemen met de organisatie, per mail: hovo@sea.leidenuniv.nl of telefoon: (071) 527 7299


Is er toegang tot internet in de collegezalen?

Het is mogelijk van de WiFi van de Universiteit Leiden gebruik te maken in de collegezalen. U kunt bij het inschrijven op uw formulier aangeven dat u een ulcn-account wenst. Met de gebruikersnaam en wachtwoord van dat account kunt u inloggen.

NB Een ulcn-account is slechts geldig voor het collegejaar dat u een cursus bij HOVO volgt, t/m 31 juli.


Kan ik als HOVO-student gebruik maken van de Universiteitsbibliotheek?

Om gebruik te maken van de Universiteitsbibliotheek heeft u een LU-card nodig. Deze kunt u aanvragen met behulp van een ulcn-account. Zo'n account kunt u aanvragen op het inschrijfformulier van een HOVO-cursus. U ontvangt van de centrale administratie van de universiteit een brief getekend door de rector met gebruikersnaam en wachtwoord van uw account. Met deze gegevens gaat u naar het steunpunt Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27(geopend ma t/m vr 8.30-18.00 uur) Vergeet niet ook een identiteitsbewijs mee te nemen. Ter plaatse maakt men een foto voor op de LU-card. NB Een ulcn-account is slechts geldig voor het collegejaar dat u een cursus bij HOVO volgt, t/m 31 juli. Dat geldt dus ook voor de LU-card.


Leren deelnemers aan HOVO elkaar kennen?

Aan de deelnemers van een collegeserie wordt een lijst van namen gestuurd. Of mensen zich ook in de colleges aan elkaar voorstellen laat de organisatie over aan de betreffende docent. In werkcolleges met kleine groepen komt het regelmatig voor dat de docent het initiatief neemt tot een voorstelrondje.

Aan het eind van het studiejaar organiseert HOVO een slotdag. Iedereen die zich heeft aangemeld voor een cursus in dat studiejaar wordt uitgenodigd voor de lezing en de borrel van die dag, en kan één introducé meenemen.


Wordt HOVO ook elders in Nederland gegeven?

HOVO wordt aangeboden door vrijwel alle universiteiten en veel hogescholen in Nederland. De naam is beschermd en kan alleen worden gevoerd door instellingen die lid zijn van de vereniging HOVO Nederland en beantwoorden aan een lijst kwaliteitscriteria die door deze vereniging zijn opgesteld. De samenstelling van het programma en de werving van docenten worden echter door coördinatoren en bureaus van de diverse instellingen uitgevoerd. Het programma, de werkwijze en de service verschilt daarom per instelling.
De totale lijst HOVO-instellingen en hun adresgegevens


Laatst Gewijzigd: 04-01-2017