Voor (toekomstige) docenten

Informatie over werkwijze, doelgroep, didactiek van HOVO.

De doelgroep van HOVO

De HOVO-cursussen trekken veel cursisten: in 2015 waren er even meer dan 1800 inschrijvingen in Leiden verdeeld over ruim 60 cursussen. De colleges van HOVO zijn bestemd voor personen van 50 jaar en ouder. Er worden geen formele toelatingseisen gesteld, maar de meeste deelnemers kunnen wetenschappelijk wel het een en ander aan, zodat de colleges in kwestie het niveau blijven houden van academisch onderwijs. Uit de praktijk blijkt dat meer dan 65% van de cursisten een academische opleiding heeft genoten en nog eens 20% een HBO of iets wat daaraan gelijkwaardig is.      

De docenten van HOVO

In het begin waren het vooral oud-docenten die college gaven voor HOVO. Inmiddels zijn er echter zoveel cursisten die het HOVO volgen dat het aantal oud-docenten niet langer toereikend is. Het HOVO doet daarom ook een beroep op docenten uit het reguliere onderwijs van de Universiteit Leiden. Daarnaast trekt HOVO freelancers aan bij voorkeur mensen die op een of andere manier een band hebben met onze universiteit. Voor alle docenten is een vergoeding beschikbaar. En omdat wij de betrokkenheid van onze docenten met het HOVO willen stimuleren bieden wij hen bovendien de mogelijkheid in de jaren dat ze bij HOVO betrokken zijn, gratis andere HOVO-cursussen te volgen.

Cursusvormen

De meeste HOVO series tellen tussen de 6 en 12 colleges, waarbij elke week twee uur college gegeven wordt (of een uur en een uur discussie, al naar gelang het onderwerp). Deze collegeseries zijn duidelijk cursorisch van opzet en vragen naast de colleges 2 tot 4 uur voorbereiding van de deelnemers.

In de winter en zomer biedt HOVO intensieve cursussen van enkele dagen achtereen of meerdere dagen in een week. Deze cursussen bevatten naast diverse typen colleges, veelal ook rondleidingen en museumbezoeken. Voorbereiding tijdens de colleges is bij deze cursussen uiteraard maar heel beperkt mogelijk. Vooraf kunnen de deelnemers wel enige uren studie in de diverse onderwerpen steken. Tijdens deze colleges is veel meer mogelijkheid voor interactieve werkvormen. 

Studiemateriaal

Bij de collegeseries van HOVO wordt vrijwel altijd enige zelfstudie van de cursisten verwacht. Gewoonlijk gaat het om 2 tot 4 uur voorbereiding per bijeenkomst. Meestal schrijven de docenten boeken voor, of laten teksten bundelen en bieden literatuurlijsten voor wie verder wil lezen. Het bureau van HOVO zorgt voor vermenigvuldiging en verspreiding van dit materiaal, op voorwaarde dat het een week of vijf voor aanvang van de cursus op het bureau aanwezig is.

Veel docenten maken tegenwoordig gebruik van powerpointpresentaties. Cursisten stellen het op prijs als deze presentaties aan hen beschikbaar worden gesteld. HOVO heeft er echter alle begrip voor wanneer een docent daarin niet toestemt. Mocht u geen bezwaar hebben dan kunt u het bureau van HOVO vragen de powerpointpresentaties om te zetten in pdf-format en per mail aan de cursisten toe te sturen.

Copyright voor studiemateriaal

Alle materiaal dat aan de cursisten wordt verstrekt, moet beantwoorden aan de regels voor copyright en auteursrecht. (Dat geldt dus ook voor de overname van afbeeldingen in de powerpointpresentaties).

HOVO hanteert de regel dat er niet meer dan 10.000 woorden (ca. 20 pagina's) uit een boek of 8000 uit een tijdschrift kunnen worden overgenomen, met een maximum van een derde van de totale uitgave. Voor literaire teksten zijn de regels strenger: er mag maximaal 2500 woorden proza of 100 regels poëzie worden overgenomen.

Elke afbeelding (een illustratie zowel als een schema of een diagram) telt voor 200 woorden. Er mogen maximaal 25 afbeeldingen uit een publicatie worden overgenomen.

Meer details staan in de informatie van Stichting Pro.
Voor copyright rond afbeeldingen is er een duidelijke roadmap van de TU Delft.

Curriculum

Als niet-curriculair onderwijs neemt HOVO een bijzondere plaats in binnen de universiteit. De docenten zijn zeer vrij hun eigen invulling te maken van wat zij denken dat voor de hovisten interessant is om te leren en hoe ze dat het beste tot zich kunnen nemen. De deelnemers aan HOVO studeren voor hun plezier. Ze doen dit voor hun persoonlijke ontwikkeling, omdat ze op de hoogte willen blijven van actuele ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied en/of omdat ze hun hersenen willen trainen.

Het niveau van het onderwijs wordt bewaakt door de commissie van het HOVO die zo nu en dan colleges bezoekt. Via een schriftelijke evaluatie achteraf peilt de coördinator de waardering van de studenten. Zij stuurt de resultaten van deze evaluatie door aan de betreffende docenten en bespreekt ze met hen wanneer zij dat nodig vindt. Uiteraard gebruikt ze de resultaten bij het samenstellen van toekomstige programma's.

Gastmedewerker

Docenten van HOVO kunnen benoemd worden als gastmedewerker van de Universiteit Leiden. Gastmedewerkers hebben geen werkgever-werknemer relatie met de universiteit, maar kunnen wel gebruik maken van een aantal voorzieningen die behulpzaam kunnen zijn bij het onderwijs. Zo krijgen zij het recht boeken te lenen bij de universiteit en gebruik te maken van diverse informatiediensten aldaar.
Informatie voor gastmedewerkers van de Universiteit Leiden.

Laatst Gewijzigd: 09-06-2016