Inschrijvingsprocedure en voorwaarden

Voorwaarden, inschrijvingsprocedure, kosten voor de colleges, kortingsmogelijkheden, annulering.

Inschrijfformulieren vindt u onderaan de beschrijving van elke collegereeks.

Voorwaarden

Er zijn nauwelijks voorwaarden om u in te schrijven voor HOVO-colleges. De inschrijving staat open voor iedereen die 50 jaar is of ouder.

Inschrijvingsprocedure

Wanneer de inschrijving geopend is, kunt u zich inschrijven via een aanmeldingsformulier onderaan de betreffende cursusbeschrijving. Dit verschijnt voor het najaarsprogramma rond 1 juni, en voor het voorjaarsprogramma rond 1 december. Het aanmeldingsformulier stelt u in staat online voor de colleges te betalen via credit card of iDEAL, of te kiezen voor de toezending van een factuur.

U kunt uiteraard ook gebruik maken van het aanmeldingsformulier in de studiegids, of het bureau u een formulier laten toesturen. In dat geval ontvangt u uiteraard een factuur. 

Inschrijving in een collegeserie vindt plaats in volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier. U ontvangt een bevestiging wanneer uw formulier is ontvangen. Eén of twee weken voor aanvang van de colleges krijgt u een map met informatie voor deelnemers. In de map wordt de definitieve locatie van de colleges gemeld.

Bureau HOVO
Academiegebouw, Rapenburg 73 (rechts van het toegangshek, kamer 1B06)
Geopend ma t/m do 10-13 uur
071-5277299
hovo@sea.leidenuniv.nl

Sluiting van de inschrijving

Gewoonlijk kunt u zich voor de HOVO-series nog aanmelden tot op het eerste college. Maar voor reizen, excursies en concerten kunnen we niet zo soepel zijn. Voor reizen geldt doorgaans dat men zich kan inschrijven tot uiterlijk twee maanden voor vertrek. Voor excursies is deze termijn gewoonlijk 10 dagen.

Wie zich later dan drie weken voor aanvang van de collegereeks aanmeldt en het studiemateriaal toch op papier wil ontvangen, krijgt dit pas op het eerste college uitgereikt.

Kosten voor de colleges

De colleges aan de Universiteit Leiden bestaan gewoonlijk uit twee maal drie kwartier les met een kwartier pauze ertussen. Tenzij bij de cursusbeschrijving anders staat vermeld, is een kop koffie of thee in de pauze bij de cursusprijs inbegrepen. Deze wordt bij de collegezaal bezorgd. 

Bij de beschrijvingen van de diverse collegeseries kunt u lezen welk studiemateriaal wordt gebruikt. Daarbij staat te lezen wat het bureau HOVO aan u zal sturen en wat u zelf dient aan te schaffen. Reader en syllabi komen digitaal beschikbaar voor aanvang van de colleges. Deze readers en syllabi kunt u op papier bestellen: u betaalt daarvoor een extra bedrag dat bij de beschrijving van het college vermeld staat.

Het bureau HOVO heeft de docenten bij het verzamelen van de kopij voor de studiegids gevraagd op te geven of zij hun eventuele powerpointpresentaties en beeldmateriaal beschikbaar willen stellen. Er kunnen belangrijke redenen zijn de powerpoints niet of slechts gedeeltelijk te verspreiden. Mogelijk wil de docent het materiaal nog publiceren of zijn er kostbare auteursrechten te voorzien. Wanneer de docenten in overname hebben toegestemd staat dat in de studiegids vermeld. Verspreiding van powerpoints gebeurt altijd alleen digitaal.

Korting op het cursusgeld

HOVO-fan-pas: korting voor veelplegers / grootverbruikers
HOVO-deelnemers kunnen met ingang van juli 2016 voor 550 euro een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan gedurende het half jaar zich inschrijven voor collegereeksen voor een sterk gereduceerd tarief.
U kunt een HOVO-fan-pas kopen via een aanmeldingsformulier dat onderaan de cursusbeschrijvingen staan.

Korting voor studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden
Studenten die het volledige collegegeld betalen voor een reguliere opleiding en medewerkers van de Universiteit Leiden betalen 50% van het cursusgeld. (Deze regel geldt niet voor oud-medewerkers.) 

Overige verzoeken om korting
Mochten de kosten voor u een bezwaar zijn, dan kunt u een verzoek doen om een korting van 50% op de cursusprijs. U dient hiertoe een apart aanmeldingsformulier in te vullen en een formulier met verzoek tot korting van het cursusgeld. Dat laatste formulier kunt u alleen per post sturen aan de coördinator HOVO, ingevuld en voorzien van bewijsstukken, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt. De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.

Annulering

Wanneer u uw inschrijving annuleert, berekenen wij € 35,- administratiekosten. Vanaf 1 juli wordt dit bedrag € 40,-. Wanneer u annuleert binnen drie weken voor aanvang van de collegeserie of wanneer deze al begonnen is, is restitutie in het algemeen niet meer mogelijk. 

NB Een verzoek om restitutie van het cursusgeld en/of de administratiekosten na de genoemde termijn van drie weken voor aanvang kan alleen in behandeling worden genomen wanneer dit schriftelijk wordt ingediend vergezeld van een of meer bewijsstukken, als b.v. een brief van de (huis)arts.

Annuleren door HOVO

Indien er voor een bepaalde collegeserie onvoldoende aanmeldingen zijn, kan het bureau HOVO besluiten de colleges te annuleren. Wie zich heeft aangemeld krijgt in dat geval zo spoedig mogelijk bericht, uiterlijk twee weken voor aanvang van de collegereeks. Het deelnemersgeld wordt dan teruggestort.

Het bureau HOVO houdt zich het recht voor om wijzigingen te maken in het cursusrooster. Uiteraard zullen we dat alleen doen als het echt niet anders kan.

Wanneer een college door omstandigheden niet door kan gaan, wordt het deelnemersgeld naar rato terugbetaald.

Wachtlijst voor colleges die voltekend zijn

Wanneer u op de wachtlijst wil worden gezet voor een college dat voltekend is, kunt u ons mailen:
mailto: hovo@sea.leidenuniv.nl o.v.v. ‘wachtlijst’ en (een deel van) de naam van de serie waar het om gaat.
Indien er toch nog een plaats vrij komt, krijgt de bovenste van de wachtlijst van ons bericht dat hij of zij wordt toegelaten. Alle anderen horen niets van ons. Doorgaans melden zich niet meer dan een of twee mensen per cursus af. Mocht de cursus in een van de volgende seizoenen herhaald worden dan krijgt u een uitnodiging om bij voorinschrijving in te tekenen.

Inschrijving omzetten naar een volgende cursusperiode

Het is niet mogelijk uw inschrijving om te zetten naar een volgende cursusperiode.
In overleg met het bureau HOVO is het mogelijk een inschrijving om te zetten naar een vergelijkbare cursus binnen hetzelfde semester.
Het is niet mogelijk uw inschrijving over te dragen aan derden.

Gebruik Universiteitsbibliotheken Leiden

Wanneer u op het inschrijfformulier heeft aangegeven dat u gebruik wilt gaan maken van de Universiteitsbibliotheek, ontvangt u van de centrale administratie van de universiteit een brief getekend door de rector met gebruikersnaam en wachtwoord van uw ULCN-account. Met dit account kunt u een LU-card aanvragen bij het steunpunt Universiteitsbibliotheek. De kaart geeft u gedurende het collegejaar dat u een HOVO-cursus volgt, toegang tot de collectie van de Universiteitsbibliotheek (UB).
Voor het volgen van de cursussen heeft u de kaart verder niet nodig.

Steunpunt Universiteitsbibliotheek
Witte Singel 27, begane grond bij de receptie
Geopend ma t/m vr 8.30-18.00 uur
071-5272814

Neem wanneer u de LU card wilt laten aanmaken mee:
- wachtwoord en gebruikersnaam van uw ULCN-account
- identiteisbewijs
Een foto kan men ter plaatse maken met een webcam.

Draadloos internet in de UB en collegezalen van de Universiteit Leiden

Sommige deelnemers van HOVO vinden het prettig tijdens colleges in te loggen op internet in de collegezalen. Toegang is mogelijk via een ULCN-account. U kunt op uw aanmeldingsformulier aangeven dat u een ULCN-account wenst. Dit account is alleen geldig voor het studiejaar waarin u de colleges volgt.

Laatst Gewijzigd: 16-02-2017