Deelnemers over HOVO

Resultaten van de evaluaties. Citaten van deelnemers aan het HOVO.

Resultaten van de evaluaties onder HOVO-studenten najaar 2016

De collegeseries van najaar 2016 zijn door de deelnemers van HOVO gemiddeld beoordeeld met een 8,1.
De best beoordeelde docenten waren dr. Wim Tigges (Shakespeare, bekend en onbekend: gemiddeld 9,3) prof. dr. André Gerrits (Chaos in de wereldpolitiek: gemiddeld 9,0) en dr. Hans Hooijmaaijers (een college in de serie Christiaan kijkt!: gemiddeld 9,0). De resultaten zijn toegestuurd aan de betreffende docenten en besproken in de vergadering van de commissie van het HOVO. Wanneer de evaluaties daar aanleiding toe gaven, zijn de resultaten nader besproken met de docenten.

Uitdaging om te 'blijven leren, een leven lang'

'...De onderwerpen, de werkwijze en het niveau van de HOVO geven mij een serieuze uitdaging om me verder te ontwikkelen, me te laten informeren over vraagstukken en me maatschappelijk betrokken te weten bij het 'blijven leren, een leven lang'.

Een sterk punt van HOVO-Leiden is de verstrekking van een syllabus voorafgaand aan de cursus. Je kunt je dan voorbereiden op de bijeenkomst en je weet wat je mist bij onverhoopt verzuim.

Ik ben heel enthousiast m.b.t. het fenomeen HOVO-Leiden en heb er het ongemak van de reisafstand van ca. 75 km. graag voor over!'

Els Bosma-de Kok volgt HOVO-colleges op diverse wetenschappelijke gebieden sinds 2009.

Onderwerpen waar je 'altijd al' iets van had willen weten

'... De docenten zorgen voor een ruime variatie van onderwerpen, waarover ze met enthousiasme vertellen: boeiende onderwerpen waarover je altijd al wat meer had willen weten of onderwerpen die je spontane belangstelling oproepen, je leert anders tegen bepaalde zaken aan te kijken, zoals bijv. je taal, en je leert anders met literatuur om te gaan…

Een van de aardige aspecten van de HOVO-colleges is dat je kunt kiezen voor een onderwerp waar je niets van weet maar waarover je “altijd al” iets had willen weten. Misschien had je altijd al willen weten wat die relativiteitstheorie is.

Maar tja, dan blader ik in de nieuwe studiegids – en dan ben ik verloren, want werkelijk: het zijn altijd echt interessante onderwerpen, waarvan je soms iets weet waardoor je méér wilt weten, of waarvan je ooit gehoord hebt en waarover je nu wel eens iets ècht wilt weten.'

Mariëtte Uhlenbeck-Winkel volgt een breed scala aan HOVO-colleges sinds 2005.

Permanente educatie in optima forma

'...De eeuwige student mag dan niet meer blijven in het reguliere onderwijs, bij HOVO kiezen we juist voor die langdurigheid, voor permanente betrokkenheid en leergierigheid.

De Universiteit Leiden als de oudste Alma Mater trekt mij, omdat mijn interessegebieden (oude geschiedenis en archeologie) belangrijke onderzoeksgebieden van deze universiteit zijn en de docenten dus wetenschappers zijn met optimale kennis van zaken, die van hun vak houden.

In een interview in NRC (ultimo maart) stond een interview van Ciska Dresselhuys met Dick Swaab (66) hersenonderzoeker, die – en dat sprak me aan- stelde dat ook voor de hersenen geldt: use it or lose it. Scherp blijven, geïnteresseerd blijven in je leefwereld, dat is een belangrijke opgave, daar moet je ook voor willen gaan. Dat past bij HOVO.'

Harry Welters volgt al sinds 2005 HOVO-colleges filosofie en archeologie.

Stimulans om geestelijk actiever te worden en te blijven

'....Terugkijkend op 8 jaar HOVO kan ik wel zeggen dat ik heel veel heb gehad aan de cursussen.
Ik heb er veel kennis opgedaan over b.v. Archeologie van het Midden-Oosten. Tegelijk gaf HOVO mij waardevolle sociale contacten met gelijkgestemde HOVO-ers in dezelfde levensfase. Het HOVO houdt ons van de straat, dat is nooit weg, en stimuleert ons geestelijk actiever te worden en te blijven...'

Henk Blok volgt al sinds 2003 allerlei HOVO-colleges, voornamelijk op het gebied van archeologie.

Laatst Gewijzigd: 23-03-2017