Marcel Proust. À la recherche du temps perdu

Marcel Proust (1871-1922) is een van de meest toonaangevende auteurs uit de twintigste eeuw. Zijn hoofdwerk ‘Op zoek naar de verloren tijd’ beschrijft hoe de ik-verteller zijn roeping als kunstenaar ontdekt. Tegelijkertijd volgen wij hem in zijn vriendschappen en liefdesavonturen alsook in zijn contacten met de mondaine kringen. Zo verglijdt evenwel de tijd die slechts vastgehouden kan worden door levende herinneringen. De eerste aanzet hiertoe vindt zijn beslag in de bekende scène met het madeleine-koekje waarvan de geur als het in een glas thee wordt gedompeld zijn hele jeugd opnieuw in beeld brengt in een kleurige caleidoscoop. De herinneringen rijgen zich aaneen als een muzikale keten en komen tot hun recht in de beeldende kracht van het kunstwerk. Dan krijgen vreugde en tragiek van het leven een blijvende glans. Maar eerst worden hoofd- en bijfiguren aan een scherpe psychologische analyse onderworpen en ook getoond in hun evolutie en vaak verrassende veranderlijkheid. Algemene wetmatigheden en individuele bijzonderheden worden voortdurend met elkaar geconfronteerd. De romancyclus bevat evenwel ook een ontroerende reeks liefdesgeschiedenissen waarin de moeder en Albertine de hoofdrol spelen. Verder kruisen verschillende kunstenaars het pad van de verteller en completeren zijn vorming zoals de schilder Elstir en de componist Vinteuil.


Wanneer

8 woensdagen
15, 22 feb; 1, 8, 15,
22, 29 mrt; 5 apr
15.15-17.00 uur
Leiden

Werkvorm

Werkcolleges met inleiding door de docent en gezamenlijk lezen van teksten.
Thuis ca. 2 uur studeren per week.
Evt. kunt u het boek van te voren lezen.

Studiemateriaal

Marcel Proust,  Swanns kant op, Athenaeum, 2015. ISBN: 9789025306878, prijs: € 39,99 (zelf aanschaffen).
Enige pagina's Franse tekst ter vergelijking.

Kosten

Colleges € 260,-
Met HOVO-fan-pas € 28,-

Docent

Dr. Sjef Houppermans, emeritus universitair hoofddocent Franse Letterkunde Universiteit Leiden.

Persoonlijke pagina op de website van de Universiteit Leiden.


 
Laatst Gewijzigd: 23-02-2017