Aanmelding en selectie

Ben je enthousiast geworden over het Pre-University College? Dan is het belangrijk om te letten op een aantal zaken.

 

Toegang en selectie

Het aantal leerlingen met belangstelling voor deelname is groter dan het aantal beschikbare plaatsen. Daarom wordt er bij het PRE streng geselecteerd.
Als eerste is het noodzakelijk dat je op één van de deelnemende scholen zit.

Selectiecommissie

De dean van de Honours Academy stelt jaarlijks de selectiecommissie in. Deze bestaat uit:

- een lid van de wetenschappelijke staf verbonden aan het PRE;
- de onderwijscoördinator van het PRE;
- de onderwijsdirecteur van de Honours Academy.

De toelatingscommissie adviseert de dean omtrent de toe te laten kandidaten.

De selectie van het PRE bestaat uit een aantal stappen

De eerste stap is selectie op school: jouw school selecteert welke leerlingen in aanmerking komen voor deelname. Je PRE-mentor is jouw eerste contactpersoon bij de selectie.

De aanmelding valt uiteen in twee delen: een leerlingaanmelding en een PRE-mentoraanmelding. Als leerling meld je je aan met het aanmeldingsformulier. Ook je PRE-mentor op school meldt je aan. Meer informatie en toelichting kun je opvragen bij je PRE-mentor op school.

Je aanmelding komt binnen bij het PRE-bureau. Daar worden alle aanmeldingen gelezen en beoordeeld.

Als wij jouw aanmelding hebben ontvangen, word je uitgenodigd om deel te nemen aan een groepsdebat aan het eind van de zomervakantie of in de eerste schoolweek.

In het geval dat de selectiecommissie dan nog steeds meer van je wil weten, word je uitgenodigd voor een selectiegesprek. Dit gebeurt slechts in een enkel geval.

Op basis van al deze gegevens neemt de selectiecommissie een besluit. Eind september is bekend welke leerlingen wel en welke niet worden toegelaten.

Een aanmelding bestaat uit:

(Let op: Zorg dat je alle bijlagen vooraf klaar hebt staan voor het uploaden van de documenten in het aanmeldingsformulier)

Woensdag 28 juni 2017: Deadline voor aanmelding leerlingen  

Vrijdag 7 juli 2017: deadline aanmelding nieuwe kandidaten PRE-mentoren (scholen in regio Noord sturen de definitieve overgangsrapporten uiterlijk voor 21 juli 2017)

Deel 1: Aanmelding leerling

 1. Aanmeldformulier met o.a. adresgegevens en persoonskenmerken.
  Bijlagen:
 2. Een motivatiebrief
  Hierin leg je uit wie je bent, waarom je aan het PRE wilt deelnemen en waarom juist jij een geschikte kandidaat bent voor het PRE.
 3. Een toestemmingsformulier van je ouders/verzorgers
  Toestemmingsformulier
  Toestemming van je ouders om mee te doen aan de selectie en het gehele programma te doorlopen (als je wordt toegelaten).
 4. Een kopie van paspoort of identiteitskaart (zonder BSN nummer: streep het door en zet op de kopie van je paspoort 'kopie')
 5. Een aanbevelingsbrief van een ‘derde’ persoon
  Deze wordt geschreven door bijvoorbeeld een muziekdocent of een trainer, maar géén familie en vertelt iets over jou in een andere context dan op school.

Deel 2: PRE-mentoraanmelding:
 1. Aanmeldformulier van PRE-mentor
 2. Gemiddelde overgangscijfer van 4 naar 5 vwo
 3. Aanbeveling PRE-mentor aan de hand van enkele vragen
  Bijlage:
 4. Cijferoverzicht overgangsrapport 4-5 vwo in pdf

Laatst Gewijzigd: 08-09-2017